Social Networks

About Sinalco

Mission

We develop long-term relationships with our customers by offering a wide range of quality and competitive products for the domestic market and abroad as well as professional services of high standard.

Vision

Our goal is to consistently bring unique refreshing taste of Sinalco for all customers, all thanks Sinalco International Brands as a solid base for continued global success story that is and will be unique flavor in the future.

Values and principles of work

Customer priority
!uality
Responsibility
Confidentiality
Transparency
Efficiency
Honesty

Management

armendi web

Mr. Armend Osaj is the Executive Director of Getrinke Vrella SH.P.K – Sinalco Kosovo in July 2015.

Mr. Osaj has a sensational career in various fields of management and leadership experience including over 10 years in the banking industry. Banking professional career began at Economical Bank in Pristina’s Branch continuing in various management positions in the central office responsible to the Department of Business Development with a special focus on small, medium and corporations. Also he was a sub branch manager in the “Bregu I Diellit” Sub branch and responsible for sales in the Pristina region.

Also he attended trainings and numerous professional programs here and abroad as: The “Sales, Negotiation and Success”, “Chamber of Commerce WIFI – AUSTRIA”, “Skills of Sales and Negotiation”, “Team Building”, “factoring” “mortgage Lending”, “main banking products and access to banking activity”, “Lending to small business.”

Mr. Osaj has graduated in the Faculty of Economics and also did his postgraduate studies in Management and Informatics at the University of Pristina.

Sinalco Worldwide

Getrinke Vrella sh.p.k
Sinalco Kosova
Rr. Naim Dreshaj Nr. 1
31010 Vrellë-Istog
Republika e Kosovës

Sinalco Kosova ( shitja ):
Phone:
+377 45 555 372
+377 45 555 800
+377 44 604 792

Web. : www.sinalcokosova.com
Email: info@sinalcokosova.com

Marketing: marketing@sinalcokosova.com

Products

Sinalco Cola

Refreshments unique, with a necessary dose of caffeine (Caffeine).
Sinalco Cola was the first cola original produced in Europe. Since then, it still has a special taste!

Sinalco Lemon

The limpid crystal taste of Lemon-Lime explosive, Sinalco Lemon is cold itself. Perfect taste in every country, always!

Sinalco Orange

Yellow like the sun, with a peak flavor!
The round as his orange. Presented since 100 years ago, still retains the freshness of nature taste.

Naturelle (natural) natural mineral water, fresh and without calories.

Classic (aerated) Sparkling natural mineral water, bring freshness to carbon bubbles, crisp and without calories.

News

News 2 24.06.2016

Çdo zinxhir tregut në Kosovë ka qenë i mbuluar nga aktivitetet promovuese gjatë 12 muajve të fundit. vendosje produkt, degustim dhe super oferta që janë promovuar dhe paraqitur direkt për klientët tanë në disa tregje prej zinxhirëve më të mëdhenj të tregut në Kosovë (ETC, VIVA freskët, Super VIVA, Meridian, Interex, etj.).

News 1 24.06.2016

Që nga viti 1905, Sinalco është një brend gjerman i cili u ka mbijetuar shumë sfidave si: luftës së parë botërore, reformave monetare dhe luftës së dytë botërore. Sinalco ka shoqëruar breza të tërë!
Që nga viti 1905 Sinalco është i pranishëm në mbi 150 shtete të botës. Nuk kishte ndonjë brend të pijeve joalkoolike që i përafrohej vlerave dhe identitetit të Sinalco’s.
Ndërmarrja Getrinke Vrella sh.p.k. në Kosovë (Sinaclo Kosova) është kompani e licensuar nga Sinalco international – Gjermani për prodhimin e produkteve të saja dhe distribuimin e tyre në Kosovë dhe Shqipëri.
Sinalco Kosova prodhon produkte me licencë gjermane që nga viti 2011 në Kosovë. Produktet Sinalco janë të pranishme në tregun e Kosovës. Cilësia e prodhimit është konform standardeve të përcaktuara nga Sinalco international.

Contact

Address:
Rr. Naim Dreshaj Nr. 1
31010 Vrellë-Istog

Email: info@sinalcokosova.com